Kommunikationen inom en global industrikoncern
: en kvalitativ fallstudie

 • Robert Lövdahl
 • Jaana Ovyar-Hosseini

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna undersökning syftar till att undersöka om de som är involverade i WISH på Metall-precision AB uppfattar WISH som en förbättrad och effektivare kommunikationsstrategi. Vi syftar på förbättrad i relation till hur det var innan WISH infördes, det vill säga innan år 2009. Kommunikationen inom WISH studeras främst ur ett manager perspektiv, tio av tolv inter-vjupersoner i denna undersökning har ett personalansvar.

  Undersökningen ägde rum på Metallprecision AB i Västersund. Sedan år 2009 pågår ett nytt förbättringsarbete, en förändringsprocess, som leder till effektiviseringar och förbättringar för Metallprecision AB. Detta förbättringsarbete kallas WISH. Vi genomförde tolv semistruk-turerade intervjuer.

  Resultatet visar att det finns flera olika uppfattningar om vad WISH syfte, mål och vision är för något. Alla involverade har dock en god förstålse för WISH och hur WISH praktiskt hjälper dem i deras dagliga arbete.

  Angående personalens olika uppfattningar av WISH syfte, mål och vision, så behöver det inte vara negativt att det råder viss variation inom rimliga gränser. Eftersom viss mångtydighet och flexibilitet främjar lärande och utveckling inom organisationen. För hård styrning via symboler och beteenden kan till och med begränsa kommunikation, därför kan det finnas styrkor med personalens olika uppfattningar enligt ovan, anser vi.

  Däremot kom vi fram till att det skulle finnas fördelar med att utbilda personalen mer då det gäller intranätet men även inom kommunikation eftersom vi upptäckte en del kommunikations-brister inom WISH utifrån vårt resultat.

  Det som idag främjar kommunikation inom WISH är delaktighet och diskussion som före-kommer på de regelbundna team och auditmötena.

  Tilldelningsdatum2013-apr.-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBritt-Marie Dahlman (Handledare) & Ulf Ericsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • kommunikationsstrategi
  • organisationskommunikation
  • lean six sigma
  • sense-making
  • delaktighet
  • flexibel integration
  • kvalitativ metod

  Citera det här

  '