Kommunikationsteknikens roll i Work-life balance
: En kvalitativ studie om högstadielärares tillgänglighet och strategier

 • Amanda Berg
 • Caroline Axelsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studien syftar till att förstå hur högstadielärare hanterar och sätter gränser för kontakten med elever och vårdnadshavare som dagens kommunikationsteknik möjliggör. Detta med bakgrund av att digitaliseringen har bidragit till ett mer gränslöst arbete. Tidigare forskning visar att lärare har höga krav på tillgänglighet, vilket i sin tur kan ge negativa effekter på den upplevda balansen mellan arbete och övrigt liv. Studien har genomförts med hjälp av sex kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med högstadielärare på en skola i södra Sverige. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades genom tematisk analys. Under intervjuerna fick lärarna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser kring deras tillgänglighet och kontakt med elever och vårdnadshavare. De fick berätta om hur de hanterar balansen mellan arbete och övrigt liv samt gränserna mellan dessa sfärer. Resultatet visar att högstadielärarna generellt upplever att de har en god balans mellan sfärerna, även om de hanterar det olika. Hanteringen beror främst på om de identifieras som segmenterare eller integrerare, vilket är två strategier när det kommer till gränssättning mellan arbete och övrigt liv. Beroende på högstadielärarnas individuella preferenser så hanterar de tillgängligheten olika. Detta bland annat genom att begränsa tillgängligheten till specifika tider, ägna sig åt fysisk aktivitet eller andra intressen, samt att tydligt markera sina gränser till vederbörande.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSören Augustinsson (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Work-life balance
 • Digitalisering
 • Kommunikationsteknik
 • Högstadielärare
 • Gränslöst arbete
 • Gränsstrategier
 • Förtroendearbetstid

Citera det här

'