Kommunikativ delaktighet genom Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF)
: I grundsärskolans lärmiljöer

 • Katarina Sandin
 • Ellen Wallander

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Inom grundsärskolan använder personalen olika former av AKK för att exempelvis anpassa undervisningen och materialet efter elevens individuella behov. Personalens målsättning med att använda AKK är att öka delaktigheten hos eleverna inom skolans lärmiljöer. För att lyckas med detta är det av vikt att personalen skapar en god relation till eleven och därigenom får kännedom om elevens individuella förutsättningar och behov. I föreliggande studie, bestående av kvalitativa intervjuer, medverkar två speciallärare, två specialpedagoger och fyra elevassistenter, samtliga informanter är verksamma inom grundsärskolan. Studiens resultat visar på personalens uppfattning om hur AKK påverkar den kommunikativa delaktigheten i skolans lärmiljöer för elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet visar även på att olika AKK-verktyg och former används dagligen i verksamheterna samt att informanterna upplever att AKK ökar elevers delaktighet under skoldagen.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJohanna Lüddeckens (Handledare), Kamilla Klefbeck (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • IF
 • Alternativ och kompletterande kommunikation
 • AKK
 • grundsärskolan
 • delaktighet
 • lärmiljöer
 • relationellt perspektiv

Citera det här

'