Kompetensskillnader vid kreditbedömning
: En studie av kompetensens påverkan på kreditbedömning av SME

 • Markus Drevelius
 • Jim Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En anledning till att det kan vara problematiskt att få lån beror på finanskrisen 2008 där bankernas misslyckande i sina kreditbedömningar var avgörande. Komplexiteten i kreditbedömningsprocessen skapar agentproblem, informationsasymmetri och moral hazard. I tidigare forskning menar de att kreditgivarens kompetens påverkar lånebesluten. Kreditgivaren använder sig av olika riskbedömningsmetoder, där hård, mjuk och frivillig information används för att kartlägga SME:s återbetalningsförmåga. Forskning menar att SME:s kompetens inom företagsledning, affärsprojekt osv. är indikationer på SME:s återbetalningsförmåga. Det som saknas inom forskning är hur skillnader i kompetens mellan kreditgivare och kredittagare påverkar kreditbedömningen. Syftet med studien är att kartlägga kompetensskillnaderna mellan kreditgivare och kredittagare, samt dess betydelse vid en kreditbedömning. För att uppfylla syftet har studien utgått från en deduktiv ansats. En modell har skapats baserad på tidigare litteratur, där information, risk, kompetens och kompetensskillnader, behandlas. Modellen har utvärderats empiriskt genom intervjuer med kreditgivare(banker) och kredittagare(SME). Resultaten pekar på att kompetensskillnader har en påverkan på kreditbedömningen. Slutsatserna är att kreditgivare handlar utifrån en världsbild, medan kredittagare handlar utifrån en annan. Utifrån kontexten har parterna skapat olika kompetenser, d.v.s. parterna tolkar information utifrån sina respektive kontexter. Genom detta skapas agentproblem osv, som påverkar kreditbedömningen. Studien bidrar med ny kunskap till ett forskningsområde som är mycket utforskat och ifrågasätter incitamenten som den främsta förklaringsfaktorn i agentteorin. Implikationer och begränsningar som studien omfattas av är att två av tre företag inte hade hög skuldsättningsgrad samt att vi har intervjuat två oberoende parter, i en process där parterna är beroende, med anledning av banksekretessen.

  Tilldelningsdatum2017-juni-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSven-Olof Yrjö-Collin (Handledare) & Zahida Sarwary (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • kreditbedömning
  • kompetens
  • kompetensskillnader
  • kreditgivare
  • kredittagare
  • sme

  Citera det här

  '