Kompetensutveckling
: En studie hur informationen av värde för strategisk kompetensutveckling i småföretag fungerar inom Växtkraft Mål 3.

 • Gösta Knutsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Lissabonstrategin har som politiskt mål att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi 2010. EU:s regeringschefer enades om detta i Lissabon Mars 2000. Ett av huvudmålen i strategin är att utveckla företagens kompetens för att lättare kunna möta den globala konkurrensen. EU ger genom sin socialfond bidrag till detta genom Växtkraft Mål 3 som innebär att företag kan ansöka om bidrag till sin kompetensutveckling. Sveriges regering har gett den Svenska Europeiska Socialfonden (ESF) i uppdrag att administrera detta samt att stimulera små och medelstora företag i deras kompetensutveckling.

  Syftet med studien är att undersöka hur ESF-Råden informerar de mindre och medelstora företagen om strategisk kompetensutveckling och värdet av denna. Jag har intervjuat två ESF kontor som täcker sex län i södra Sverige samt ett näringslivskontor inom ett av länen. Studien visar att informationen till företagen begränsas till att informera om hur ansökningsprocessen går till. En process som ofta upplevs så komplicerad att företagen avstår från att söka. I teoridelen framkommer det att samspelet mellan utbildningsanordnare/konsulter och företag inte helt fungerar. Huvudresultatet visar att det föreligger ett pedagogiskt problem i informationen mellan stat och de mindre företagen när det gäller vikten av strategisk kompetensplanering.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '