Kompetensutveckling ur ett hälsoperspektiv – att möjliggöra framgångsrik kompetensutveckling i kommuner

 • Åsa Dunér
 • Johanna Mattsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi är pedagoger och är därmed intresserade av lärande. Syftet med vår uppsats är att få en insikt och förståelse kring hur kompetensutvecklare i kommuner praktiskt arbetar med kompetensutveckling samt deras tankar kring det. Vi undersöker om de har något hälsoperspektiv på kompetensutveckling samt hur de ser på vuxnas lärande. Uppsatsen bygger på åtta intervjuer med nio personer som jobbar med kompetensutveckling i kommunal verksamhet. I slutdiskussionen knyter vi ihop intervjupersonernas praktik och tankar kring de teoretiskt förankrade möjliggörare som vi på förhand definierat; att ha ett hälsoperspektiv på kompetensutveckling genom att se till hela människan i inlärningssituationen samt att ha kunskaper om vuxnas lärande. Att förankra fysiska aktiviteter och rörelser i lärande och därmed kompetensutveckling tror vi skulle kunna vara ett nytt sätt att arbeta såväl med kompetensutveckling som med organisationens välmående. Detta är en av de sex möjliggörare för framgångsrik kompetensutveckling som växte fram ur empirin. Vår uppsats är relevant för alla som är intresserade av lärande och hälsa främst i att det är en aktuell empirisk undersökning om kompetensutveckling och att den gör avstamp i ett aktuellt ämne både för forskning och arbetsliv.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '