Komplexiteten i yrkesrollen
: Hur de reella arbetsuppgifterna påverkar fritidslärares yrkesidentitet

  • Albin Mattisson
  • Rebecca Frederiksen Ronnstam

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med den här studien är att undersöka fritidslärares perspektiv på hur de reella arbetsuppgifterna påverkar fritidslärares yrkesidentitet. Studien grundar sig i professionsteorin och gränsteorin, vilket i den här studien syftar till att skapa en möjlighet till en mer djupgående förståelse av hur arbetsuppgifterna formar och påverkar fritidslärares identitet inom profession. I studiens resultat synliggörs hur åtta högskoleutbildade fritidslärare ser på sina reella arbetsuppgifter och hur de påverkar fritidslärares yrkesidentitet. Resultatet består av tre kategorier, beroende på hur fritidslärares arbetsdag ser ut och beroende på vilket uppdrag de har i den verksamhet de arbetar i. Resultatet belyser fritidslärares variation i arbetsuppgifter, det framkommer att det finns en delvis splittrad syn på hur arbetsuppgifterna påverkar fritidslärares yrkesidentitet. I det avslutande kapitlet jämförs resultaten med tidigare forskning, vilket leder till slutsatsen att variationen i arbetsuppgifterna bidrar till att konstrueringen av yrkesidentiteten anses vara ett komplext fenomen.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLina Hellberg (Handledare), Maria Rosberg (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • fritidslärare
  • identitet
  • profession
  • skola
  • yrkesidentitet och yrkesroll

Citera det här

'