Konceptdriven designforskning för dynamisk applikationsanvändning
: En studie för att främja användarupplevelsen av dynamiska applikationsförslag baserat på plats och tid

  • Isak Helge
  • Christoffer Larsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Den mobila användningen har ökat ordentligt de sista tio åren och smarttelefonen har blivit en viktig del av många människors vardag. Applikationer används i vår vardag och användningen av dessa kan reflektera vår vardag, dock så är gränssnittet på smarttelefonen statiskt och förändrar sig inte beroende på användarens plats och tid. Syftet med studien är att undersöka om användarupplevelsen går att främja med hjälp av en dynamisk hemskärm på en smarttelefon utifrån användarens plats och tid. Detta gjordes med hjälp av konceptdriven designforskning drivet av följande frågeställning: “Hur kan ett designkoncept av en dynamisk hemskärm på en smarttelefon teoretiskt förankras och konceptualiseras baserat på användarens plats och tid i syfte att främja användarupplevelsen? Konceptet grundar sig i tidigare forskning och resultatet blev ett koncept för dynamiska applikationsförslag som bemöttes av sju deltagarna som deltog i studien. Enligt deltagarna har konceptet en potential att minska stressen då navigering till rätt applikation underlättas. Konceptet var också enkelt att förstå men frågan kring integritet och säkerhet delade deltagarna. I resultatet presenteras designkonceptet som bygger på tidigare forskning samt kritiken från studiens deltagare. Konceptet har en potential och kan utforskas vidare från många olika perspektiv.

Tilldelningsdatum2019-aug.-27
OriginalspråkSvenska
HandledareMontathar Faraon (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Digital design

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Människa-datorinteraktion (10204)

Nyckelord

  • användarupplevelse
  • applikationsanvändning
  • dynamiskt gränssnitt
  • förutsägande applikationsförslag
  • kontextbaserade applikationsförslag

Citera det här

'