Konfigurering av omrörarna i flockningskamrarna på Källby avloppsreningsverk

  • Martin Hommel

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Denna studie har undersökt omrörningen i flockningsbassängerna på Källby avloppsreningsverk (ARV). Med hjälp av frekvensomriktning går hastigheten på omrörarna att ställa individuellt med målet att uppnå en bättre flockbildning och högre fosforreduktion. Brister i de nu valda omrörningshastigheterna upptäcktes och förändrades till enligt litteraturens korrekta värden. Det gick dock inte dra några slutsatser om hur de nya inställningarna påverkar fosforreduktionen men en onödigt hög kemikaliedosering kan ha legat bakom de låga och inte korrelerande värdena.

Tilldelningsdatum2018-juli-10
OriginalspråkSvenska
HandledareStefan Trobro (Handledare) & Mårtensson Lennart (Examinator)

Utbildningsprogram

  • VA- och kretsloppsteknikerprogrammet

Högskolepoäng

  • 7,5 hp

Nationell ämneskategori

  • Naturvetenskap (1)

Nyckelord

  • kemisk fällning
  • flockning
  • omrörning
  • fosfor reduktion
  • omrörnings hastighet
  • frekvensomriktning

Citera det här

'