Konflikt för mig men inte för dig
: En observationsstudie inifrån fritidshemmet

 • Emma Burwall
 • Cecilia Sunesson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka hur elever hanterar en konflikt med andra elever i fritidshemmet. Vi vill med studien försöka se hur elever agerar när de hamnar i en konflikt med en annan elev samt hur de reagerar i situationen som uppstår. I studien använder vi oss av deltagande observationer och dessa kompletteras med semistrukturerade intervjuer som en kvalitativ metod. Respondenterna är de elever som är inskrivna i två olika fritidsverksamheter i olika delar av Sverige. Vi går från att vara pedagog till observatör när vi upplever att en konflikt uppstår. Vi har valt att kategorisera de olika konflikterna och som teoretisk utgångspunkt har vi använt oss av olika strategier för att undersöka vilken väg konflikten tar. I Studien har vi sett att elever hanterar konflikter både på ett konstruktivt och destruktivt sätt. Många gånger väljer eleverna att ta hjälp av pedagog och andra elever väljer också att gå emellan. När eleverna hanterar konflikterna själva funderar vi på om de verkligen blir lösta konstruktivt utan att någon känner sig som en förlorare.

  Tilldelningsdatum2018-jan.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Lenninger (Handledare) & Adam Droppe (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Lärande (50303)

  Nyckelord

  • konflikt
  • konflikthantering
  • social kompetens
  • fritidshem
  • upplevelser
  • känslor

  Citera det här

  '