Konflikter - Uppfattning och hantering av konflikter inom bemanningsbranschen

 • Anna Holmberg
 • Anna Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studies syfte är att undersöka konflikthanteringen inom bemanningsbranschen. Det som är specifikt för konflikter inom bemanningsbranschen är det trepartssystem som råder mellan uthyrningskonsult, kundföretag samt representanten från bemanningsföretaget, vilket är det fenomen som författarna till uppsatsen vill belysa genom en kvalitativ undersökning. I studien har fem semistrukturerade intervjuer genomförts, samtliga deltagare var verksamma inom bemanningsbranschen. Två av respondenterna arbetade som platschef, en var kontorschef, en var konsultchef och en var personalansvarig. I resultatet framgår det att konflikter mellan uthyrningskonsult och kundföretag inte är särskilt förekommande inom bemanningsbranschen samt att konflikter många gånger kan leda till något positivt. Det framgår även av undersökningen att konflikter inom bemanningsbranschen uppstår av samma anledningar som inom andra branscher, dock är denna bransch i flera avseenden mindre konfliktbenägen. En orsak till detta skulle kunna vara det faktum att uthyrningskonsulter ofta är anställda under kortare perioder.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '