Konflikthantering
: Ett verktyg i det dagliga arbetet

 • Carola Forsell
 • Erica Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka faktorer som kan vara av betydelse för att möjliggöra konflikthantering i det dagliga arbetet. Vi menar att om möjligheter skapas och initiativ tas från ledningens sida så kan organisationen utvecklas i en positiv riktning. Studien grundar sig delvis på teorier om vikten av att ha en tydlig struktur som uppfattas av medarbetarna som rättvis och att konflikter kan få konsekvenser för hela organisationen. Studien är av kvalitativ design och är utförd inom äldreomsorgen i en kommun i södra Sverige. Analysen visar att faktorer som: tydlig arbetsstruktur, gemensam vision och målsättning, utbildning inom konflikthantering, tydlig och öppen kommunikation, att ta sig tid till konflikthantering, att vara professionell och neutral och att ta ansvar och visa respekt har en betydande inverkan vid konflikthantering. Dessa faktorer kan vara till hjälp för organisationen att utveckla konflikthantering som ett verktyg på arbetsplatsen. Genom att använda sig av en konflikthanteringsmetod utifrån den ledarskapsstil man väljer att använda som chef, kan en rutin utvecklas kring konflikthantering på arbetsplatsen som integrerar medarbetarna. På detta sätt minimeras risken för att konflikter ska eskalera på arbetsplatsen och få förödande konsekvenser.

  Tilldelningsdatum2015-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareRikard Liljenfors (Handledare) & Marie-Louise Österlind (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • konflikthantering
  • arbetsplats
  • ledarskap
  • äldreomsorg

  Citera det här

  '