Konflikthantering i förskolan -en naturlig del i vardagen

 • Cecilia Frank
 • Matilda Persson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Konflikter är en naturlig del av livet och uppstår dagligen på förskolor mellan barnen. Studiens syfte är att undersöka om förskollärare använder sig av olika strategier vid konflikthantering. Detta för att barnen ska få en förståelse för konflikthantering. Vi har valt intervjuer som forskningsmetod för att undersöka vilka strategier förskollärare använder sig av vid konflikthantering. De sex förskollärare som har deltagit i vår studie har blivit observerade i barngruppen med uppföljande intervjusamtal. Under intervjusamtalet utgick vi från en konflikt som uppstod spontant under observationen där informanten var delaktig. Studiens resultat har visat att det förebyggande arbetet kring konflikter har stor betydelse för att barnen ska kunna lära sig hur man hanterar dessa. Resultatet visade att flera förskollärare använder sig av medling i konflikterna som uppstår mellan barnen. Resultatet visade också att det inte var någon av förskollärarna som hade fått någon kunskap om konflikthantering under sin utbildning eller av förskolecheferna. 

  Tilldelningsdatum2016-jan.-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Sandell (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förskola
  • förskollärare
  • konflikt
  • konflikthantering
  • medling
  • strategier

  Citera det här

  '