Konflikthantering - pedagogers arbete för att förebygga och hantera konflikter

 • Petra Nordkvist
 • Sofia Andersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Konflikter uppstår mellan elever varje dag i skolan detta är något som påverkar hela skolmiljön. Om det finns många konflikter i en grupp är det mycket svårt att kunna koncentrera sig på att lära sig nya saker. För att förebygga att många av konflikterna uppstår behöver man använda sig av förebyggande arbete som bl.a. skapar trygghet. Syftet med studien var att ta reda på hur pedagogerna löser konflikter som uppstår mellan eleverna och hur pedagogerna arbetar för att förebygga konflikter. Vi har använt oss av kvalitativ metod och datainsamlingen är gjord med hjälp av sex stycken halvstrukturerade intervjuer med pedagoger på olika stora skolor och i olika kommuner. Resultatet visade att samtliga pedagoger arbetade mycket för att förebygga konflikter. Hur de arbetade för att lösa konflikter som redan hade uppstått var olika. En del väntade med att ta tag i konflikterna till efter skolans slut medan andra ansåg att det var viktigt att ta tag i dem med en gång. Slutsatsen är att pedagogens personlighet, arbetsplatsen och eleverna spelar stor roll för hur konflikterna hanteras. Det är viktigt att vara öppen för att ta in nya idéer och möjligheter för hur konflikter hanteras och förebyggs.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '