Konkret materiel i matematikundervisningen – ett perspektiv på 40 år

 • Hanna Nilsson
 • Mia Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vår studie är en kvalitativ undersökning som belyser användandet av det konkreta materielet inom matematikundervisningen. Vi undersöker om det har skett någon förändring vad gäller användandet av det konkreta materielet i matematikundervisningen från 1962 års läroplan, Lgr62, till dagens läroplan Lpo94. Vi belyser studien utifrån tre perspektiv. Det ena perspektivet är den litteratur som finns att tillgå i ämnet och de två andra perspektiven ingår i vår empiriska del, som består av intervjuer med specialister på området och lärare på fältet. Vår slutsats presenteras efter diskussionen i vilken det inte framkommer ett enat resultat. Utifrån lärare på fältet anses förändringen vara stor, men ur en specialists perspektiv anses inte förändringen stå i relation till resurserna som lagts på matematiken.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '