Konkret undervisning - En fenomenografisk studie av pedagogers uppfattningar om konkret undervisning

 • Monique Johansson
 • Birte Sandberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Syftet med detta arbete har varit att undersöka pedagogers uppfattning om konkret undervisning. Skolverkets Aktuella Analyser från 2007 visar en tydlig minskning av konkret undervisning och härigenom påverkas elevernas motivation och studieresultat. I forskningsbakgrunden tas aktuell forskning kring ämnet upp med Dewey som grund för teorin. Undersökningen har skett genom öppna intervjuer och en fenomenografisk analys av materialet har genomförts. Analysen av utfallsrummet resulterade i tre kategorier av uppfattningar. Dessa visar att pedagogers uppfattningar skiljer sig åt kvalitativt när det gäller syfte, fördelar och utmaningar. De olika kategorierna går från en ytlig inställning till en mer grundläggande uppfattning om konkret undervisning.

  Nyckelord: Konkret undervisning, Fenomenografi

  Tilldelningsdatum2008-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '