Konsekvenser av förändrade partistorlekar - en undersökning på Volvo Car Body Components

 • Harri Perätalo
 • Per Svantesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Volvo Cars Body Components i Olofström tillverkar karosskomponenter till Volvos personbilar. De senaste åren har produktionsvolymen ökat betydligt, samtidigt som hårda krav på rationaliseringar ställs inom koncernen. En parameter som skulle kunna minska kostnaderna och effektivisera produktionsflödet, är partistorlekarna i pressning. Idag är partistorlekarna anpassade efter några dagars kundbehov och man är oense om partistorlekarna tar hänsyn till om artikeln har ett högt styckvärde eller kräver små lagerutrymmen. I vår uppsats har vi använt oss av metodtriangulering, vilket innebär att vi har kombinerat ett kvalitativt och ett kvantitativt synsätt för att komma till vår slutsats.

  Vi har i denna uppsats identifierat och beskrivit kostnader som är av betydelse vid beräkning av partistorlek och simulerat dessa kostnader i en beräkningsmodell. Motsatsförhållanden som bör beaktas vid beslut om partistorlekar är analyserade och beskrivna. I slutsatserna finns en enkel diskussionsmodell som kan användas vid beslut om partistorlekar. Grovt sett är det emballagekostnaderna som skall ställas mot ställkostnaderna vid beräkning av optimal partistorlek på VCBC. Partistorlekarna kan fördubblas när det gäller icke skrymmande artiklar. Det finns mål i olika delar av organisationen som inte korrelerar med varandra, som direkt eller indirekt har samband med partistorlekarna.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '