Konsten att nå framgång som chef

 • Josefin Danielsson
 • Emelie Jonzon

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I denna studie lyfts det som uppfattas som positivt i ledarskapet hos högt uppsatta chefer inom det svenska näringslivet fram. Tidigare har det framförts mycket kritik kring chefer och deras ledarroll i företag. Studiens huvudsyfte var att belysa de framgångsfaktorer som dagens chefer besitter. Studien är utformad med hjälp av en kvalitativ design. Semistrukturerade intervjuer genomfördes på cheferna i studien med hjälp av en intervjuguide som baserades på en pilotstudie med en ledarskapskonsult. Ett bekvämlighetsurval gjordes för att uppnå målet med att studera högt uppsatta chefer. Resultatet av studien visade ett stöd för att det finns specifika framgångsfaktorer inom chef- och ledarskap. De huvudsakliga framgångsfaktorerna enligt denna studie är erfarenheten, det situationsanpassade ledarskapet samt de personliga strategier chefer använder sig av. Här lyfts även fram den kommunikativa förmågan och avslutningsvis den fallenhet för ledarskap som skapas redan i barndomen. Avgörande resultat för denna studie är för att nå framgång som chef krävs en fallenhet i att leda andra. Detta ledarskap är avhängigt relationen till medarbetaren.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '