Konstruktion av pallmagasin

 • Carl Brantlid

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta examensarbete har utförts åt företaget MH Modules AB. Företaget arbetar med att utveckla, tillverka och sälja materialhanteringsmoduler till maskin- och systembyggare utan egen produktidentitet. En materialhanteringsmodul kan bestå av rullbanor, bandtransportörer, kedjetransportörer, hissar, vinkelväxlar och pallmagasin.

  Syftet med arbetet var att utveckla ett nytt pallmagasin där pallar ska kunna lastas på och av på ett enkelt och driftsäkert sätt med hjälp av en handtruck.

  Målsättningen var att konstruera en lyftanordning med styrenhet. Efter att lyftanordningen och styrenheten var klara gjordes det en lämplig ram som uppfyller säkerhetskraven.

  Arbetet inleddes med att se över konkurrenternas och MH Modules egna framtagna pallmagasinen. Fortsättningsvis riktades arbetet på att vara idérik samt att hålla idémöten där förslag och krav från företaget togs fram för konstruktionen.

  Pallmagasinet ska klara av att lyfta 500 kilogram eller 14 pallar och det ska även kunna vara uppgraderbart till 1000 kilogram eller 28 pallar. Kostnaden för pallmagasinet får inte överstiga 35 000 kronor

  Tre konstruktionslösningar på lyftanordningen och styrenheten togs fram för utredning. Efter samråd med MH Modules konstruktörer valdes en av lösningarna.

  Lyftenheten utformades med två pneumatiska kolvar. Dessa kolvar lyfter en anordnig med styrskenor och pendelarmar. Pendelarmarna har lyftklackar längst ner. Dessa klackar lyfter pallarna i pallmagasinet. Hållfasthetsberäkningar med finita element metoden gjordes på pendelarmarna samt lyftbalken.

  Avslutningsvis konstruerades en ram som ska uppfylla person- och säkerhetskrav. Ramen består av tre delar, den högra och den vänstra ramen samt en gavel. Ramen till lyftenheten är en enkel konstruktion som enkelt ska kunna tillverkas i verkstaden.

  Efter att pallmagasinet var färdigkonstruerat gjordes det tillverkningsritningar för beredning av tillverkning.

  Tilldelningsdatum2006-aug.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Teknik (2)

  Citera det här

  '