Konsumenters associationer och preferenser kring insekter som mat
: en beskrivande studie om Sydafrika och Sverige

 • Fredrik Hallin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Insekter som mat är ett ämne som fått mycket uppmärksamhet på senare tid. För att insektsmat ska kunna slå igenom i västvärlden, där insekter i nuläget inte konsumeras, måste man ta reda på hur insektsmat uppfattas av konsumenter, och vilka konsumentgrupper som äter insekter i andra länder. Detta ger en bild av hur insekter kan och bör användas på den svenska marknaden. Syftet med denna uppsats är att undersöka associationer och preferenser rörande insektsmat i Sverige och Sydafrika. Studien undersöker vilka konsumentgrupper som äter insekter i de två länderna, vad konsumenterna har för associationer och preferenser för insektsätande, och hur insekter kan användas i mat i framtiden. En webbaserad enkät skickades ut till konsumenter i vardera land, och besvarades av totalt 73 deltagare. Frågorna handlade om associationer, preferenser och erfarenhet i förhållande till insektsätande. Tre insektsproducenter intervjuades i Sverige och Sydafrika för att ge en förståelse för produktionen samt deras tankar och erfarenheter av branschen och konsumenterna, nu och i framtiden. Oberoende av i vilket land undersökningen genomfördes var det inte möjligt att karaktärisera några konsumentgrupper där entomofagi var mer vanligt förekommande. När insekter används i mat föredrar konsumenter att dessa mals ned till ett pulver. Insekter associeras ofta med att vara näringsrikt, billigt och miljövänligt, samt med ovana och äckel.

  Tilldelningsdatum2020-okt.-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareViktoria Olsson (Handledare) & Maria Nyberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (50901)

  Nyckelord

  • entomofagi
  • associationer
  • mat
  • kultur
  • neofobi
  • konsumentpreferenser

  Citera det här

  '