Kontrasterande äktenskapliga attityder i Stolthet och Fördom: Elizabeth Bennets likgiltighet gentemot de konventionella äktenskapliga normerna

 • Elin Blom

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2016-feb.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJane Mattisson (Handledare) & Lena Ahlin (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)
  • Litteraturstudier (60204)
  • Studier av enskilda språk (60202)
  • Historia (60101)
  • Litteraturvetenskap (60203)

  Citera det här

  '