Kontroll och värde i kontext av börsintroduktioner
: En kvantitativ studie om aktiestruktur och underprissättning

 • Teodor Opasiak

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen åsyftar att studera hur kontroll genom användandet av en differentierad aktiestruktur påverkar företagsvärdet vid en börsintroduktionsprocess. Tidigare litteratur har undersökt huruvida företag medvetet undervärderas för att få aktien övertecknad i samband med introduktion. De ursprungliga ägarna och företagsledningen kan på så sätt ransonera bland investerare och sprida ägarbasen i bolaget i syfte om att behålla kontroll vilket då sker på bekostnad av företagsvärdet. Om nyttjandet av en differentierad aktiestruktur fungerar som en effektiv kontrollmekanism bör kontrollmotivet för underprissättning försvinna och då bör den underprissättning som uppstår i samband med en börsintroduktion inte vara lika omfattande bland företag som tillämpar differentierad aktiestruktur. I Studien används befintliga teorier om underprissättning som sätts i relation till sambandet mellan bolagsstyrning och underprissättning. Den teoretiska diskussionen åsyftar att generera hypoteser kring kontrollens effekt på företagsvärdet. Genom en kvantitativ metod har en deduktiv ansats tillämpats för testa befintlig teori mot ett empirisk data. Urvalet för undersökningen består av 130 bolag som genomfört en börsintroduktion mellan åren 2011-2015 på den svenska marknaden. 104 bolag har en enkel aktiestruktur och 26 bolag med en differentierad aktiestruktur. Efter att ha testat resultatet utifrån en rad kontrollvariabler genererade från tidigare litteraturen kan studien inte visa på ett signifikant resultat. Det går således inte att påvisa en signifikant lägre logaritmerad underprissättning bland företag som använder differentierad aktiestruktur som en kontrollmekanism. 

  Tilldelningsdatum2016-nov.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMagnus Willesson (Handledare) & Sven-Olof Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • kontroll
  • underprissättning
  • ipo
  • bolagsstyrning

  Citera det här

  '