Kostnader för indexfonder vid revidering av OMXS30?
: en eventstudie

 • Linus Leise
 • Rasmus Jonsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Den här studien använder sig av eventstudiemetodologi för att undersöka priseffekter som uppstår för aktier i samband med inkludering eller exkludering ur indexet OMXS30. Priseffekter som uppstår i samband med revideringar i index är teoretiskt svårförklarade fenomen. Syftet med den här studien är att undersöka om inkludering eller exkludering ur indexet OMXS30 driver någon abnormal avkastning, samt om den abnormala avkastningen innebär en kostnad för indexfonder som skuggar OMXS30. För att beräkna abnormal avkastning jämförs aktiernas faktiska avkastning med aktiernas förväntade avkastning beräknad med Fama och French Model. Eventfönstret som används sträcker sig mellan intervallet 15 handelsdagar före revidering i OMXS30 till 15 handelsdagar efter revidering i OMXS30. Resultatet visar att ingen signifikant abnormal avkastning kan observeras för dagen då revideringen genomförs. Vid inkluderingar i OMXS30 kan signifikant negativ genomsnittlig abnormal avkastning observeras för perioden T+1 till perioden T+15. Vid exkludering ur OMXS30 kan signifikant negativ genomsnittlig abnormal avkastning observeras för perioden T-15 till T-1. Studien ger visst stöd för att både neråtlutande efterfrågahypotesen och prispresshypotesen kan förklara priseffekter för aktier som är föremål för revidering i OMXS30. Studien kan även försiktigt påvisa att indexfonder drabbas av en särskild indexkostnad, som är driven av indexfondernas förutsägbara och mekaniska handel.

Tilldelningsdatum2020-juli-20
OriginalspråkSvenska
HandledareMartin Abrahamson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Nationalekonomi (50201)
 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • indexkostnad
 • indexrevidering
 • omxs30
 • indexeffekt
 • eventstudie

Citera det här

'