Kostvanor som har betydelse för karies
: en jämförelse mellan elever vid yrkesinriktade och högskoleförberedande gymnasieprogram

 • Marcello Pezoa

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens syfte var att undersöka skillnader i kostvanor som kan ha betydelse för utveckling av karies mellan ungdomar vid yrkesinriktade respektive högskoleförberedande gymnasieprogram. Datainsamling skedde vid två gymnasieskolor i södra Sverige med användning av en enkät som bestod av 32 frågor.

  Det skulle både finnas yrkesinriktade- och högskoleförberedande gymnasieprogram på de skolor som deltog. Sextio elever från respektive gymnasieinriktning skulle ingå i studien. Totalt erbjöds 143 elever >16 år att delta från två skolor. Resultatet baserades på 118 besvarade enkäter, 60 från de yrkesinriktade- och 58 från de högskoleförberedande gymnasieprogrammen. Individerna som studerade på högskoleförberedande gymnasieprogrammen åt i större utsträckning frukost (p=0.009) och skollunch dagligen (p=0.003) och handlade mer sällan i skolans kiosk eller närliggande livsmedelsbutik (p=0.000). De drack även kaffe med socker mer sällan under skoltid (p=0.006), drack juice eller saft mer sällan i hemmet (p=0.009) och åt chips eller ostbågar mer sällan i hemmet (p=0.044). Studiens slutsats är att det fanns skillnader mellan gymnasieelever vid de yrkesinriktade- och högskoleförberedande gymnasieprogram när det gäller frukost- och lunchvanor. Få skillnader fanns i övrigt mellan gymnasieeleverna vid de båda gymnasieinriktningarna avseende konsumtion av produkter som kan ha betydelse för karies.

  Tilldelningsdatum2014-juli-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePia Andersson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • gymnasieelever
  • högskoleförberedande gymnasieprogram
  • karies
  • kostvanor
  • yrkesinriktad gymnasieprogram

  Citera det här

  '