Kreditgivning till små företag

 • Britt-Marie Månsson
 • Birgitta Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En av den finansiella sektorns uppgifter är att se till att sparare och investerare möts. På grund av den asymmetriska informationen som uppstår mellan dessa blir banken den naturliga mötesplatsen. Bankens roll är att hantera den asymmetriska informationen genom att fördela kapitalet och göra riskbedömningar. Banken lyder under Lagen om Bank- och finansieringsrörelse, utifrån denna får banken bara bevilja krediter om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda. Dessa goda grunder innefattar att banken vid kreditbedömning analyserar information. Dessa analyser kan göras på olika sätt beroende på vilken information som samlas in och på vem som gör analysen. Problemet är att få in rätt och användbar information så att kreditbedömningen kan göras på rätt grunder. Uppsatsens syfte är att beskriva hur en bank bedömer små företag som söker kredit, vilken information banken har behov av och hur de värderar denna information. Vi samlade in vårt empiriska material genom att göra deltagande observationer hos en bank där vi även gjorde kompletterande intervjuer.

  Vi kom fram till att vi inte kunde se något samband mellan de som tidigare var kunder i banken och beslutet att bevilja eller avslå kreditansökan. Vi kunde inte heller se att det sociala förhållandet mellan kredithandläggaren och ägaren av företaget påverkade kreditgivningen. Vidare visade det sig att det har betydelse för årsredovisningen tillförlitlighet om företaget anlitar en opartisk och självständig revisor/revisionsbyrå. Vi kunde se att ålder och erfarenhet på kredithandläggaren inte har någon betydelse för hur snabbt och hur ofta krediter beviljas.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '