Kriminalvårdaren
: empati och upplevd arbetsrelaterad stress

 • Kajsa Akterhag
 • Löfberg Anna

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Empati är en särskilt viktig förmåga hos kriminalvårdaren och i interaktionen med kollegor samt med intagna på anstalt och häkte. Studien ämnade att undersöka kriminalvårdarnas empati i relation till arbetsrelaterad stress, samt olika demografiska variabler. I undersök- ningen deltog 76 kriminalvårdare som rekryterades via sociala medier, utspridda över Sve- rige. Resultaten visar att det inte fanns några könsskillnader gällande empati. Den arbetsre- laterade stressen är större hos kvinnor än hos män enligt studiens resultat, något som be- kräftar tidigare studier. Vidare visar studiens resultat att fantasi och personlig oro minskade med åldern. För anställningstid visar studiens resultat att empatin minskar med antal anställ- ningsår. Resultaten för utbildningsnivå visar att empatin minskade med högre utbildning, vil- ket motsäger tidigare forskning. Vidare forskning kan fokusera på att inkludera större urval och att undersöka personspecifika faktorer i studiet av relationen mellan empati, stress och demografisk information som ålder, kön och utbildningsnivå.

Tilldelningsdatum2020-juni-22
OriginalspråkSvenska
HandledareMarcus Johansson (Handledare) & Anna Kemdal Pho (Examinator)

Kurser och ämnen

 • Psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Psykologi (501)

Nyckelord

 • kriminalvårdare
 • arbetsrelaterad stress
 • stress
 • empati
 • mbi
 • iri
 • anstalt
 • häkte
 • fängelse

Citera det här

'