Kriminalvårdares och polisers syn på intagna i anstalt
: en studie i attityd och personlighet

 • Jessica Andersson
 • Andreas Färdigh

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Attityder påverkar vår informationshantering, vårt omdöme och vårt beteende. Denna studie syftar till att undersöka om fenomenet skiljer sig mellan olika grupper och om det har att göra med personlighet. 120 personer ur grupperna poliser, kriminalvårdare och en kontrollgrupp undersöktes avseende attityder till intagna och Big Five teorins personlighetsdimensioner. En one-way ANOVA visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Två-vägs variansanalyser användes för att undersöka eventuella huvudeffekter och interaktionseffekter med hög respektive låg grad av samtliga personlighetsdimensioner samt variablerna anställning (kriminalvårdare, poliser och kontrollgrupp) och attityd till intagna. Inga signifikanta resultat påträffades.

  Tilldelningsdatum2011-sep.-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareUlf Holmberg (Handledare) & Gowert Masche (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • attityder
  • intagna
  • big five
  • personlighetsteori
  • kriminalvård
  • polis

  Citera det här

  '