Krishantering i förskolan

 • Ammi Malm
 • Angelica Rydén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt arbete handlar om krishantering och syftet med studien var att undersöka hur lärare uttrycker sig och talar om krishantering i förskolan. Frågeställningarna handlar om vilka kunskaper och förberedelser lärarna har eller behöver, vad som är ett professionellt agerande i mötet med barn i kris samt vilka erfarenheter lärarna har av krishantering. För att få en förståelse för detta har vi intervjuat lärare i förskolan, samt läst litteratur som knyter an till vårt ämne.

  Arbetets teoretiska del innehåller styrdokument, utvecklings- och lärande teorier, definition av begreppen kris och trauma samt för- och efterarbete vid kris.

  Genom våra intervjuer och vår valda litteratur har vi försökt hitta mönster och likheter i hur lärarna kan arbeta med krishantering i förskolan. Vi har kommit fram till att det är viktigt att lärarna har kunskaper om barns utveckling och barns reaktioner vid kris och trauma. Det är viktigt att vara lyhörd för barnets signaler och inte pressa barnet till att börja prata. Vissa barn, har svårt att visa känslor och då kan det vara bra att använda redskap, såsom att rita, måla eller låta barnet leka, vilket gör att de kan få hjälp att uttrycka sig.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '