Krishantering i skolan - hur lärare kan bemöta barn i kris

 • Erika Eriksson
 • Jessica Österlund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Hur förberedda är egentligen skolorna i dag om det uppstår kriser, och hur bemöter och arbetar lärare med det enskilda barnet som befinner sig i en kris? Dessa är frågor som har väckt vårt intresse. Syftet med detta arbete är att få ökad kunskap om hur vi kan bemöta barn i kris, samt stödja deras utveckling och lärande för att skapa en trygg och lärorik miljö när de befinner sig i en krissituation.

  I litteraturdelen redogörs för forskning om krisens faser, dödsfall, barns tankar om döden, skilsmässa, konsekvenser vid skilsmässa och hur lärare kan bemöta barn i sorg.

  För att få svar på våra forskningsfrågor har vi utfört tio semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i årskurserna F-6. I resultatet framkom det att alla skolorna hade en beredskapsplan för kris. Däremot varierade lärarnas kunskap och insyn om den. Alla lärare hade erfarenhet att bemöta barn i sorg, men de hade olika kunskaper om just ämnet barn i sorg.

  I slutsatsen tas det upp hur lärare kan upptäcka och bemöta barn som befinner sig i kris samt stödja barns utveckling i en krissituation. En viktig slutsats är att om lärare blundar eller är rädda för att prata om svåra ämnen som skilsmässa och död, kommer det att påverka barnens lärande i skolan och det kan även hämma deras identitetsutveckling.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '