"Kroppen är som en blomma...den vissnar ju"
: En kvalitativ studie om vad som motiverar seniorer till att vara fysiskt aktiva ur ett self- determination theory perspektiv.

 • Elna Dahlberg
 • Viktoria Nilsson Sjövall

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Regelbunden fysisk aktivitet är en resurs för hälsa och kan minska riskerna för flertalet ohälsotillstånd som orsakas av åldrande och fysisk inaktivitet. En stor del av seniorerna i samhället når inte upp till de dagliga direktiven för fysisk aktivitet. Syfte: Syftet var att undersöka inre och yttre motivationskrafter för motion hos seniorer 60 år och äldre utifrån self-determination theory (SDT). Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomfördes och involverade 11 deltagare som deltar i en gruppbaserad cirkelträning en gång i veckan. Resultat: Resultatet visar att vad som motiverar seniorerna till att motionera är en blandning av både inre och yttre motivationskrafter. Den inre motivationen visar sig som välbefinnande, glädje och social gemenskap. Den yttre motivationen innefattas av viljan att hålla sig frisk, behålla sin rörlighet samt motionsformens tillgänglighet och kostnad. Konklusion: Ur ett folkhälsoperspektiv kan denna studie vara behjälplig vid utformning av interventioner som främjar den seniora populationens fysiska, psykiska och sociala hälsa. 

Tilldelningsdatum2019-juli-05
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Annan hälsovetenskap (30399)

Nyckelord

 • fysisk aktivitet
 • motion
 • motivation
 • self-determination theory
 • seniorer
 • äldre

Citera det här

'