Kroppsbild efter mastektomi
: Kvinnors upplevelse av förändrad kroppsbild efter bröstkirurgi vid bröstcancer – en litteraturstudie

 • Sanela Catovic
 • Kamilah Laeh

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. En typ av bröstkirurgi som kan bota bröstcancern är mastektomi. Vid mastektomi opereras en del eller hela bröstet bort vilket kan förändra kvinnors kroppsbild. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelse av förändrad kroppsbild efter mastektomi vid bröstcancer. Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Arbetsmetoden följde Polit och Becks flödesschema och analysmetoden följde Fribergs femstegsmodell. Resultat: Resultatet är baserat på 13 kvalitativa artiklar. Analysen ledde till tre huvudkategorier och beskriver upplevelsen av en förändrad kropp, upplevelser beträffande sexualiteten och kvinnligheten. Diskussion: Metoddiskussionen utgick från Shentons trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen bygger på tre fynd och diskuteras utifrån Erikssons lidandeteori, ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och ett samhällsperspektiv. Litteraturstudien kan bidra till att ett personcentrerat förhållningssätt hos sjuksköterskor ökar deras kunskaper som i sin tur kan lindra lidande hos kvinnor efter mastektomi.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareHelene Ekfors (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)
 • Cancer och onkologi (30203)

Nyckelord

 • kvinna
 • upplevelse
 • kroppsbild
 • mastektomi
 • bröstkirurgi
 • bröstcancer

Citera det här

'