Kroppsburen teknik som säkerhetshjälpmedel för unga kvinnor mot överfall utomhus
: Om vad digital design kan göra för att stävja den otrygghet som unga kvinnor upplever utomhus, genom att designa en säkerhetsartefakt som möter deras behov

  • Bianca Bellamorte-Kronberg
  • Felicia Busig

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Kvinnors rädsla för att bli överfallna av män utomhus är utbrett i samhället och
många väljer att begränsa sig, genom exempelvis isolering, för att minska risken
för överfall. Den här studien undersöker de behov som unga kvinnor har, huruvida
de känner sig otrygga utomhus, samt hur potentiella behovsanpassade
designlösningar skulle kunna öka tryggheten hos kvinnorna. Studien redovisar
resultatet av en enkätundersökning med 756 kvinnor i åldern 16–35 år, där
informanterna fått svara på frågor huruvida de känner sig otrygga utomhus samt hur
larmande kroppsburen teknik skulle kunna designas för att kvinnorna ska känna en
ökad trygghet utomhus. Baserat på dessa resultat presenteras förslag
designlösningar gällande funktion och utseende på ett överfallsarmband, där
informanterna önskade funktioner som GPS, en stark larmsignal och ett larm
kopplat till räddningstjänst eller nödkontakter. Informanterna önskade även ett
diskret, vardagligt och snyggt utseende på säkerhetsartefakten.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMartin Wetterstrand (Handledare) & Montathar Faraon (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Digital design

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

Nyckelord

  • Kroppsburen teknik
  • Säkerhetsartefakt
  • Trygghet
  • Feministisk HCI
  • Överfallsvåld

Citera det här

'