Kroppsuppfattning och sexualliv vid stomi

 • Donjeta Haziri
 • Elna Sjölin
 • Stefan Mattsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Studier har visat att kroppsuppfattningen förändras i samband med stomi och att många oroar sig för hur sexlivet kommer att påverkas. Det har också framkommit att sjuksköterskor har svårt att prata om sex med sina patienter. Trots utvecklingen av stomiutrustningen, drar sig många undan från sociala aktiviteter och intima relationer. Syfte: Syftet var att beskriva hur kroppsuppfattning och sexualliv påverkas hos personer med uro- och tarmstomi. Metod: En allmän litteraturstudie som innefattar granskning av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Det fanns både positiva och negativa sidor med att ha stomi. Hos en del påverkades kroppsuppfattningen negativt, vilket bidrog till oro, sämre livskvalitet, ett reducerat socialt liv och sexualliv. Många oroade sig för lukt, ljud och läckage. Andra upplevde stomin som en frihetssymbol. Dessa personers livskvalitet förbättrades efter operationen. Det framkom att stöd från närstående var viktigt för anpassningen till stomin och att rätt stöd från partnern gjorde att stomibäraren kunde återuppta sexlivet. Diskussion: Som sjuksköterska är det ytterst viktigt att våga ta upp alla ämnen i samtalet med patienten och därmed inte utelämna sex. Preoperativ information och praktiska hjälpmedel såsom stomacaps och kontakt med dietist och kurator är exempel på resurser som kan hjälpa patienten i sin återhämtning.

  Tilldelningsdatum2012-feb.-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLisbeth Blom (Handledare) & Liselotte Jakobsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • stomi
  • kroppsuppfattning
  • sexualliv
  • livskvalitet

  Citera det här

  '