Kubernetes: Centrala tekniker lokalt vs. molnet samt analys av prestanda och stabilitet

 • Sakarias Johansson
 • Maria Kroksson

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Examensarbetet undersökte Kubernetes, ett populärt verktyg för containerhantering, med fokus på centrala tekniker, skillnaderna mellan lokal- och molnbaserad miljö samt prestanda- och stabiliseringstestning i en lokal miljö. Studien motiverades av Kubernetes globalt växande trend, med syftet att göra en omfattande granskning genom en kombination av praktiska laborationer och teoretiska studier. Laborativt genomfördes belastning-, spik- och stresstester för att mäta systemets prestanda samt stabilitet på en lokal miljö. Resultaten visade att Kubernetes dynamiskt kunde anpassa resurserna vid hög belastning, med låga felprocent och god tillgänglighet med hjälp av HPA-skalning. Den lokala laborationsmiljön krävde manuell konfiguration vilket medförde teknisk komplexitet och utmaningar med tidskrävande inlärningskurva. Trots detta erbjöd miljön fördelar som full driftkontroll, snabbare åtkomst, isolering och kostnadskontroll. I molnbaserad miljö undersöktes Microsoft Azure och Amazon Web Services där båda erbjöd pålitlighet, skalning, flexibilitet och säkerhet. Utifrån Kubernetes mångsidiga plattformsdistribution drogs slutsatsen att valet av driftmiljö bör grundas på specifika krav i organisationen och för att få det bästa av två världar kan hybridlösning vara ett alternativ. Viktigt att överväga är säkerhetsaspekterna, med tanke på att lokala miljöer kan innebära högre säkerhetsrisk på grund av manuell konfiguration i stället för molntjänsters policyer. Arbetet fann att Kubernetes erbjuder en flexibel plattform för att distribuera, hantera och skala applikationer pålitligt i olika storlekar och miljöer vilket gör det till en hörnsten inom modern containerteknik.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSandra Roos (Handledare) & Kamilla Klonowska (Examinator)

Utbildningsprogram

 • IT-driftteknikerprogrammet

Nationell ämneskategori

 • Datorsystem (20206)

Nyckelord

 • Kubernetes
 • container
 • AWS
 • Azure
 • Minikube
 • Jmeter
 • HPA

Citera det här

'