Kulturella möten i den svenska skolan
: En studie om möten mellan grundskollärare och barn och föräldrar med muslimsk bakgrund

 • Cecilia Göransson
 • Amanda Nilsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter och hinder det finns i denmångkulturella skolan, med fokus på elever med muslimsk bakgrund. Malmö har under de senaste decennierna blivit en mångkulturell stad. Detta syns tydligt i vissa stadsdelar där stora delar av befolkningen är mångkulturella. Vi har fördjupat oss i teorier om hur lärare, barn och föräldrar med muslimsk bakgrund kan uppleva den svenska skolan. I litteraturgenomgången framgår det vilka hinder och kulturkrockar som kan uppstå då barn med muslimsk bakgrund ska anpassa sig till bland annat den svenska skolans synsätt och undervisning. Resultatet av undersökningen visar hur ett antal lärare upplever mötet med barn och föräldrar med muslimsk bakgrund. I motsats till forskningen i teoridelen såg lärarna i undersökningen möjligheterna med den mångkulturella skolan och hade få erfarenheter av kulturkrockar som inte gick att lösa.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Malmström (Handledare) & Eva Svederberg (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • muslim
  • muslimsk bakgrund
  • islam
  • svenska skolan
  • mångkulturell skola
  • kulturella möten
  • kulturkrock

  Citera det här

  '