Kulturens och organisationskulturens påverkan på utbrändhet –en komparativ studie mellan Ikea i Älmhult Sverige och Ikea i Guangzhou Kina

 • Sara Edlund
 • Elin Blomkvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den här undersökningen har studerat skillnader mellan arbetets påverkan på utbrändhet i Kina och Sverige. Studien hade för avsikt att se om skillnader förekom, vilka skillnader det var samt hur de yttrade sig. Studier inom området i Kina är mycket outforskat medan det i Sverige och övriga västvärlden talas om det dagligen. Resultatet av den här studien pekar på att skillnaderna mellan länderna knappt är förekommande. Detta kan till stor del bero på Ikeas organisationskultur. De skillnader som påträffades tydde på en högre grad av utbrändhet på MBI-skalan i Kina vilket kan bero på att utbrändheten finns men inte är uttalad. Ikeas speciella kultur i en kontext som Kina kan även ha bidragit till resultatet.

  Eftersom utbrändheten har ökat i Sverige var våra förväntningar med denna undersökning att ta reda på om syndromet är lika omfattande i Kina som i Sverige. Vi ville utforska om kulturen, såväl nationens som organisationens, hade någon effekt på detta problem.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '