Kulturkrockar i skolan - en kvalitativ studie om hur lärare i skolan arbetar med möten mellan olika kulturer

 • Malin Sandgren
 • Natalie Wickberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med arbetet är att undersöka hur åtta lärare i grundskolan talar om att hantera kulturkrockar och kulturell mångfald i skolan. Vi har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv, då vi tror att det sociala samspelet har betydelse för individens utveckling. I litteraturgenomgången tar vi bland annat upp vad skolmyndigheterna säger och undervisningens innehåll. Vi tar även upp lärarens bemötande och betydelsen av vilken inställning läraren har. Vi har undersökt hur 8 lärare beskriver sitt arbete med en mångkulturell klass. En kvalitativ undersökning genomfördes i form av intervjuer, som först spelades in på band och som därefter transkriberades och analyserades. Resultaten visade att de flesta lärarna tolkar begreppet kulturell mångfald på samma sätt. Svaren visade även hur man på olika sätt kan arbeta med kulturkrockar i skolan och att kulturkrockar uppstår genom bl.a. språket, klädsel och religiösa skiljeaktigheter. I resultatet framgick det även olika erfarenheter som lärarna har i sitt arbete med en mångkulturell klass. Av våra intervjuer framkom vidare vikten av värdegrundarbete samt att ta vara på elevernas erfarenheter.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '