Kundens val av bank för värdepappershandel
: En kvantitativ studie som undersöker bakomliggande faktorer till kundens val av bank för värdepappershandel

 • Ramtin Danosh Hosseini
 • Ali Abid Zeed

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Intresset för att handla med värdepapper har under senare år ökat succesivt bland svenska hushåll. För banker innebär detta en möjlighet till att öka intäkterna, men på grund av att bankerna verkar i en konkurrensintensiv bransch behöver bankerna arbeta proaktivt för att bemöta kundernas preferenser. Tidigare forskning har framhävt att bankens varumärke, relativa prissättning och digitala användarvänlighet är framträdande faktorer vid kundens val av bank i allmänhet. I denna studie appliceras dessa faktorer och testar deras påverkan för kundens val av bank för värdepappershandel. För att testa faktorernas påverkan har en kvantitativ studie genomförts via en internetenkät som resulterade i empiriska data från 130 respondenter. Resultatet har sedan presenterats genom statistiska metoder för att sedan analyseras. Resultatet som presenteras påvisar att bankernas relativa prissättning är en påverkande faktor till kundens val av bank för värdepappershandel. Däremot kunde resultatet inte påvisa att varumärke och användarvänlighet har en påverkan på kundens val av bank för värdepappershandel vilket gör att resultatet för denna studie skiljer sig från vad tidigare forskning påvisat för kundens val av bank. För att kunderna skall välja banken för att bedriva värdepappershandel är det en god idé för bankerna att arbeta kostnadseffektivt för att kunna erbjuda låga priser och således bli konkurrenskraftiga inom värdepappershandeln. 

Tilldelningsdatum2021-aug.-23
OriginalspråkSvenska
HandledareEmil Numminen (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • privatinvesterare
 • bank
 • digitalisering
 • värdepappershandel
 • varumärke
 • användarvänlighet
 • pris

Citera det här

'