Kundlojalitet
: en studie om vilken påverkan de demografiska aspekterna har på kundens lojalitet mot sin bank.

 • Faton Behrami
 • Mikael Jonasson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I dagens Sverige är i stort sett alla personer på något sätt kopplade till en bank. Det kan vara alltifrån lån, sparande, aktier m.m. Nästan alla personer i dagens Sverige har ett transaktionskonto dit lön, studiemedel m.m. utbetalas. På grund utav det stora utbudet av banker har det blivit viktigare för bankerna att vara konkurrenskraftiga i sina tjänster till sina kunder så att de inte byter bank. Detta har medfört att fler och fler banker satsar mycket resurser på att få sina kunder att bli lojala mot banken. Lojalitet är resultatet utav flera sammanhängande faktorer som exempelvis kundnöjdhet och service. Detta leder till uppsatsens syfte att undersöka ifall de demografiska aspekterna har påverkan på lojalitet.

  Genom en enkätundersökning har denna studie undersökt ifall det finns en påverkan av de demografiska aspekterna på lojalitet. Enkäten bestod av frågor som grundar sig på tidigare forskning. Den delades ut till personer i Kristianstad vid tre olika tillfällen. Totala svarsfrekvensen på de utdelade enkäterna gav oss ett deltagande på 110 respondenter. Resultaten har sedan bearbetats statistiskt för att testa ifall det råder signifikanta skillnader på lojalitet inom de olika demografiska aspekterna.

  Enligt denna studie kunde vi inte påvisa några skillnader inom dem demografiska aspekterna. Däremot kunde vi urskilja små skillnader i medelvärdena mellan de olika grupperna i de demografiska aspekterna.

  Tilldelningsdatum2013-aug.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChrister Ekelund (Handledare) & Elin Smith (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '