Kunskap och Handling - kopplingar mellan kunskap hos individen och individens ekologiska fotavtryck

 • Daniel Ehmann

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna undersökning var dels att undersöka kopplingar mellan olika kunskaper och handlingar som kan kopplas till utnyttjandet av jordens ekologiska kapacitet. Dels att undersöka om det fanns ett naturvetenskapligt ämnesfokus då det gäller undervisning för hållbar utveckling. Målgruppen var verksamma gymnasielärare inom ämneskategorierna naturorienterade ämnen, samhällsorienterade ämnen och språk.

  I undersökningen användes enkäter med flervals frågor rörande matvanor, boende och transporter dessa utgjorde underlag till ett ekologiskt fotavtryck. I enkäten undersöktes också var läraren upplevde att undervisning för hållbar utveckling hade sitt fokus på skolan. Resultaten pekar mot att det fanns ett tydligt fokus på naturvetenskapliga ämnen då det gäller undervisning för hållbar utveckling på de två skolorna. Resultaten som rörde lärarnas ekologiska fotavtryck visar att de naturorienterade och samhällsorienterade lärarna hade lika stort ekologiskt avtryck och språklärarna markant högre. Resultaten visar också att inom de olika kategorierna var variationen stor mellan individerna. Vid en jämförelse av medeltalet för en svensks ekologiska fotavtryck låg både de naturorienterade lärarna och de samhällsorienterade lärarna strax över medel medan språklärarna låg markant över medel.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '