Kunskap om och upplevelse av halitosis samt klinisk mätning av svavelhaltiga gaser bland gymnasieelever

 • Kaveh Bordbar

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att undersöka kunskapen och upplevelsen av dålig andedräkt hos gymnasieelever i Kristianstad, ytterligare ett syfte var att mäta mängden VSC (reaktiva svavelföreningar)  hos dem som upplever sig ha dålig andedräkt. En enkät med 21 slutna frågor delades ut till 120 gymnasieelever som var mellan 17-20 år och studerade i Kristanstads kommun. Av resultatet i denna studie framkom att de flesta av gymnasieeleverna hade goda kunskaper om halitosis. Nästan alla 120 som besvarade enkäten tyckte att det var viktigt att lukta fräsch i munnen och dessutom upplevde de flesta sin andedräkt som mycket bra eller bra. Endast ett fåtal (14% ) kände att de ibland hade dålig andedräkt. Hos dessa  påverkades inte andedräkten deras vardagliga liv och de hade aldrig blivit generade eller hamnat i pinsamma situationer på grund av sin andedräkt. Resultatet från den kliniska undersökningen som gjordes på 8 av de 120 elever som besvarade enkäten där mängden av de svavelhaltiga gaserna i munhålan mättes visade att i genomsnitt ligger värden som framkom i undersökningen under gränsvärden för att man skall ha dålig andedräkt.

  Tilldelningsdatum2010-sep.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePia Andersson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)
  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • dålig andedräkt
  • foetor ex ore
  • gymnasieelever
  • halitosis
  • oral malodour
  • ungdomar.

  Citera det här

  '