Kunskapsbegreppets förändrade innehåll i konsumtionssamhället

  • Theodor Christell

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Bakgrund: Samhället har genomgått en förändring samt en konsumtionsrevolution som resulterat i att konsumtionen har tagit central roll i samhället. Förändras samhället är det också rimligt att anta att skolan gör det samma. Skolans roll i samhället har länge varit att forma nya medborgare men när samhället övergår till något annat förändras även medborgarbegreppets innehåll. När vad det innebär att vara medborgare förändras, förändras således även skolan och utbildningens tillvägagångssätt samt deras relation till sitt främsta innehåll: kunskap. Syfte: Syftet med undersökningen är att med ingång i samhällsförändringen och främst övergången till konsumtionssamhället belysa kunskapsbegreppets innehåll samt att undersöka elevers syn på kunskapsbegreppets innehåll och med bakgrund mot elevsynen analysera begreppets innehåll Metod: En kvalitativ idéanalys har använts för att analysera den empiriska datan som inhämtas via referensgrupper och läroplaner. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier: instrumentalitet, individualism och konkurrens.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Lars Andersson Hult (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • konsumism
  • konsumtion
  • individualism
  • konkurrens
  • instrumentalitet
  • medborgarskap

Citera det här

'