Kvalificerad yrkesutbildning i praktiken
: Handledares syn på lärande i arbetet (LIA).

 • Mona Thuresson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Kvalificerad yrkesutbildning är en relativt ny utbildningsform inom den eftergymnasiala utbildningen. En tredjedel av utbildningen omfattas av lärande i arbete (LIA) och detta är också en viktig framgångsfaktor för utbildningen. I den arbetsplatsförlagda utbildningen har de medverkande företagen huvudansvaret genom att erbjuda arbetsuppgifter och handledning för studenterna. Syftet med studien har varit att närmare studera handledarens syn på det lärande som äger rum på arbetsplatsen. Undersökningen har haft en explorativ karaktär och vald metod har varit halvstrukturerade intervjuer med sex handledare. Resultatet har visat att handledaren i dessa fall hade en chefsbefattning och fungerade som arbetsledare med ett övergripande ansvar. Den mer operativa handledningen delegerades till en eller flera underordnade. Undersökningen visade också att studenterna snabbt kom in i arbetet och blev en i arbetslaget. Samtliga intervjuade tyckte att den skolförlagda delen i utbildningen hade stor betydelse även om deras egna kunskaper om innehållet i denna var begränsad. Innehållet i det lärande som sker på arbetsplatsen läggs till stor del upp av företagen men även studentens eget intresse kan påverka upplägget av praktiken. Vid intervjuerna framkom även ett varierat behov av handledarutbildning.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '