Kvalitet i samspelet mellan chef och medarbetare, arbetstillfredsställelse, rapporterad arbetsprestation och mental hälsa vid distansarbete

 • Darya Anisi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Corona-pandemin har inneburit ett paradigmskifte när det gäller distansarbete. Många företag ser över hur de ska organisera arbetet och fördelningen mellan kontor eller distansarbete.

Denna studie undersöker kvaliteten i samspelet mellan chef och medarbetare, arbetstillfredsställelse, rapporterad arbetsprestation samt mental hälsa bland 291 tjänstemän inom sex olika branscher i den privata sektorn i Sverige efter ett års distansarbete.

Resultatet av denna studie visar att det inte finns något samband mellan andel hemarbete och kvalitet i samspel med chef, arbetstillfredsställelse, rapporterad arbetsprestation eller mental hälsa hos medarbetarna. Däremot finns det ett tydligt positivt samband mellan hur nöjd en medarbetare är med att arbeta på distans, oavsett hur mycket, och kvalitet i samspel med chef, arbetstillfredsställelse, rapporterad arbetsprestation och mental hälsa.

Resultatet är i linje med tidigare forskning som har visat positivt samband mellan högkvalitativt samspel med chef och arbetstillfredsställelse, rapporterad arbetsprestation och mental hälsa hos medarbetarna. Denna studie stödjer att dessa samband gäller även vid distansarbete.

Tilldelningsdatum2021-juni-21
OriginalspråkSvenska
HandledareÖyvind Jörgensen (Handledare) & Cornelia Wulff Hamrin (Examinator)

Kurser och ämnen

 • Psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Psykologi (501)
 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • ledarskap på distans
 • distansarbete
 • leader-member exchange (lmx)
 • kvalitet i samspel med chef
 • arbetstillfredsställelse
 • arbetsprestation
 • mental hälsa

Citera det här

'