Kvinnlig könsstympning Ett smärtsamt liv

 • Linda Cederhag
 • Carolina Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Antalet könsstympade kvinnor i världen antas vara mellan 100-140 miljoner och en del av dessa finns i Sverige. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter av att vara könsstympade. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Artiklar söktes i olika databaser, informationen analyserades och huvudkategorier och subkategorier togs fram. Resultat: Resultatet presenterades med huvudkategorierna: Erfarenheter i dagligt liv och Erfarenheter i samband med vård. Subkategorier blev Smärtsamma minnen, Smärtsamma komplikationer, Smärta i mötet med omvårdnadspersonal och Smärta vid förlossning. Resultatet visade att omvårdnadspersonals kunskap om kvinnlig könsstympning är bristande samt att deras bemötande påverkar könsstympade kvinnors erfarenheter i olika situationer. Vidare forskning behövs inom området.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '