Kvinnoframställning i historieläromedel för årskurs 6
: En kritisk diskursanalys utifrån ett genusperspektiv

 • Nicole Sannerblom
 • Maria Sohlberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Forskningsbakgrunden syftar till att identifiera befintlig forskning gällande läromedelsanalyser med ett bakomliggande genusperspektiv. Tidigare forskning har påvisat att läromedelsanalyser kan utföras med hjälp av olika verktyg och fokusera på olika perspektiv, exempelvis jämställdhet och normer. I sistnämnda fall används ofta en kritisk diskursanalys som metod. Resultatet av samtliga studier understryker vikten av ett balanserat och jämställt läromedel. Vidare påvisades luckor i den befintliga forskningen vilket utgör grunden i den empiriska undersökningen, som innebär något nytt i förhållande till tidigare publikationer. De upptäckta forskningsluckorna berör bristen på läromedelsanalyser för årskurs 4-6, läromedelsanalyser på fysiskt såväl som digitalt läromedel samt analyser av specifika historiska epoker inom valda årskurser. Utifrån forskningsluckorna väcktes intresset kring frågeställningen om hur kvinnor och män framställs både i text och bild i historieböcker för årskurs 6 under 1800-talet vilket ligger till grund för studien. En läromedelsanalys med genusteorin som perspektiv har genomförts med hjälp av vår modell av en kritisk diskursanalys för att besvara frågeställningen. Resultatet visar att läromedelsinnehållet brister i en lika fördelning mellan könen samt att framställningen av manligt och kvinnligt skiljer sig åt.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare), Ingemar Ottosson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Genusstudier (50902)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • genusframställning
 • läromedelsanalys
 • genusperspektiv
 • jämställdhet
 • normer
 • kritiskt diskursanalys

Citera det här

'