Kvinnor som vill nå chefspositioner skall vara som en man, men får inte vara som en man, men skall ändå vara som en man - Om kvinnor, chefer och underrepresentation

 • Marcus Holmström
 • Sandra Karlsson
 • Christine Ungfeldt

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sverige präglas av en underrepresentation av kvinnor på högre positioner. Alla formella hinder är i stort sätt borta genom en väl utvecklad lagstiftning. Trots det kvarstår en rad kulturella och strukturella hinder som förhindrar kvinnorna att nå dessa poster. Syftet med uppsatsen är att är att få en djupare förståelse för fenomenet genom att lägga fokus på rekryteringsprocessen, rekryteringsgruppen samt organisationskulturen. Vi vill ta reda på vilket sätt dessa faktorer påverkar fenomenet. Vi valde även att undersöka om män och kvinnor har olika ambitioner att göra karriär. För uppfylla vårt syfte använde vi oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Resultatet av studien visar att det finns olika delar i rekryteringsprocessen där kvinnor kan falla bort. En avgörande faktor är de normer och värderingar som finns ute i organisationerna. Dessa normer och värderingar påverkar i sin tur individerna i organisationerna, vilket kan komma att påverka rekryteringsprocessen. Även sammansättningen av rekryteringsgruppen har visat sig ha en betydelse för kvinnors möjligheter att ta sig upp på högre positioner. Är gruppen homogen med samma värderingar och syn på vilka egenskaper en bra chef ska ha kan fördomar och trångsynthet leda till förödande konsekvenser för kvinnorna som försöker klättra uppåt i hierarkin.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '