Kvinnors uplevelser av fibromyalgi

 • Birgitta Berntsson
 • Pernilla Elofsson
 • Janni Sandell

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Fibromyalgi är en kronisk sjukdom med ständig värk och/eller ömhetskänsla i kroppen och onormal trötthet eller kraftlöshet. Det finns ingen behandling för sjukdomen utan endast lindring av symtom. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. Metod: En allmän litteraturstudie med systematisk sökning har genomförts. De studier som framkom har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Kvinnorna upplevde att smärta och trötthet var de symtom som medförde begränsningar, som svårigheter att utföra hushållssysslor och att inte kunna delta i familjens aktiviteter. Kvinnorna upplevde att de inte blev förstådda och trodda, innan de fått en diagnos. Diagnosen gjorde det lättare för kvinnorna att förklara sjukdomen för andra. Slutsats: Det behövs mer forskning om fibromyalgi för att mer kunskap ska spridas om sjukdomen. Ytterligare kunskap kan öka förståelsen för dem som drabbas och minska fördomarna.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '