Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios
: En litteraturstudie

 • Ibadete Hyseni
 • Hadil Abdu-Abdalla

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar 10 % av alla kvinnor i fertil ålder. Endometrios innebär att rester av livmoderslemhinnan vandrar ut i kroppen, istället för att följa med menstruationsblodet ut ur kroppen. Symtom kan visa sig genom starka menstruationssmärtor, kraftiga blödningar, huvudvärk, och smärta vid samlag. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Två kategorier och sju underkategorier erhölls: Kategorier: Upplevelser av mötet med sjukvården och anhöriga när man har sjukdomen endometrios, faktorer som påverkar upplevelsen av livskvalitén. Underkategorier: Mötet med sjukvårdpersonal, bemötande från andra personer i sin vardag, när man inte fått en diagnos, isolering från omvärlden, att känna sig deprimerad, vikten av att känna bekräftelse, att kunna hantera sin smärta. Diskussion: Det rådde en bristande kunskap hos både vårdpersonal och samhället angående sjukdomen. Kvinnorna blev således inte tagna på allvar och blev utan diagnos i flera år. Smärtan, att de inte blev betrodda, och den långa väntan på diagnos bidrog till en känsla av ensamhet och isolering. Slutsats: Endometrios begränsade kvinnornas fysiska, psykiska och sociala livsfaktorer. Smärtan som förekom vid endometrios påverkade deras relationer negativt. För att förbättra kvinnors livskvalité behövs mer uppmärksamhet kring sjukdomen.

  Tilldelningsdatum2017-juni-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna-Lie Larsson (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • endometrios
  • upplevelse
  • diagnos
  • litteraturstudie

  Citera det här

  '