Kvinnors upplevelse av lidande i samband med hjärtinfarkt

 • Caroline Thornblad
 • Marie Fredriksson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av våra vanligaste folksjukdomar idag. Det är lika vanligt att avlida av hjärtinfarkt för båda könen. Vid hjärtinfarkt kan lidandet vara stort och se olika ut. Syfte: Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av lidande i samband med hjärtinfarkt. Metod: Kvalitativa vetenskapligt granskade artiklar från databaserade sökningar användes i denna litteraturstudie. Resultat: Fyra kategorier framkom, dessa var: upplevelser av lidande innan hjärtinfarkten brutit ut, upplevelser av lidande vid insjuknandet, upplevelser av lidande under sjukhusvistelsen och upplevelser av lidande efter sjukhusvistelsen. Slutsats: Kvinnorna lider ofta av atypiska symtom vilket gör att kvinnornas lidande kan se annorlunda ut. En annan orsak som gör lidandet stort för kvinnorna är att de känner ett stort ansvar för hem och familj, vilket de inte klarar av efter att de blivit sjuka. Livet förändras radikalt efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Kvinnorna känner ofta en stor existentiell osäkerhet och en osäkerhet inför framtiden. Genom att ha kännedom om kvinnors lidande vid hjärtinfarkt kan ett annat synsätt och bemötande inom vården minska kvinnors lidande. Det är viktigt att sjuksköterskan kan tillgodose kvinnans individuella behov.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '